Real
Estate

מחלקת נדל״ן

בכדי לגייס מימון מקסימלי בתנאי עלות מינימליים, יש לקחת בחשבון שיקולים פיננסיים שרבים מהיזמים אינם מודעים להם. למעשה במציאות המורכבת ממגוון גורמים, טמונה סכנה מובהקת של הפסד. חוסר הבנה בתהליכי שמאות, ציון הון עצמי ש"קבור" בפרויקט קודם והוגש שלא לצורך, הגשת דו"ח האפס שנוהל עם עודף מקדמי בטחון ובנייה לא נכונה של מבנה האשראי, כל אלה ועוד, עלולים לגרום להפסד כספי ואף לאובדן הפרויקט המיועד.

Invest

כיצד ניתן למנף רווחיות ומצד שני, להמנע ולמזער הפסדים?


כל תהליך משמעותי מתחיל בהתבוננות ולמידה. כשאתם מכניסים סמנכ"ל כספים לחברה, תפקידו הראשוני הוא ללמוד, לבחון, להבין ולנתח את ההתנהלות הפיננסית והכלכלית בארגון. לשם כך, נדרשת הבנה מקצועית והכרות עם מערכות ניהול פיננסיות, ויתרה מכך, ראייה רוחבית ונסיון בעבודה עם מבנים ארגוניים.
אבי שתווי מתמחה במגוון תחומים: